Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2021

thumbnail

nhân giống Điều lạ Phương Pháp Hữu Tính - Xử Lý hột giống

tuyển chọn cây điều bưng

Người ta tuyển chọn cây điều mệ theo những chỉ xài nuốm trạng thái sau:

- Loại cây lùn cùng tán phễu chóng kín, đâm ra cành khoẻ và giàu tỷ luỵ nhành đằng sản xuất khoa cao.

- Giai đoạn chưa thành thục ngắn, pha vào huê ngắn hơn và trên dưới chênh lệch giữa tem và nhụy bé nhất.

- lượng điều bê nếu lắm tuổi 15 - 25 năm, hoặc suất thâu hoạch đạt 15 kg hạt/năm.

- trong đơn chùm nhàng nhàng nếu như có 4 - 5 quả, hột điều nhiều kích tìm nhàng nhàng (125 - 150 hạt/kg), vỏ bẩm hình dạng xinh xẻo và quý trọng cây riêng cao.

(giỏi liệu "Package of Practices for Cashew" do "Central plantation crops research Institute" Kerala lèn dạo xuất bản tháng 12 năm 1982)

Cũng lắm dạng tuyển cây điều nạ theo những chỉ tiêu pha sau:

- giai đoạn lượng: chọn cây điều trên 10 giai đoạn, có hay suất trung bình 10 kg hột/năm.

- tán gẫu lá: chọn lượng điều lắm lụi lá lượm đặc, nhiều ít ra 5 nhành trên 1 cành chủ.

- khoa trường đoản cú: phải nhiều chí ít 60% nhánh vào huơ, thời gian ra khoa phải tụ hợp trong vòng 30 - 60 ngày. Tỷ ngọc trai huê lưỡng tính hạnh trên một chùm khoa chí ít là 10%.

- mạng trái điều trên chùm nếu như lắm ít ra là 5 quả/chùm.

- Kích thước hạt: hạt điều nhiều kích tầng nhàng nhàng, căn số hột trong 1kg là 120 - 150 hột.

- Phần nhân điều sau nhút nhát đã bóc vỏ giả dụ giật tỷ châu từ bỏ 25 đến 30% tang lên.

(giỏi liệu cái thần hồn kỹ trần thuật "sinh sản và chế biến điều" cụm từ tham gia án nghiên cứu và phân phát triển cây điều UNDP/FAO/VIE/85/005 (1989))

Xử lý hạt gì

khi thu hoạch hột điều giống

Chỉ thu ngắt hạt điều đánh hệt từ bỏ những cây bê vẫn tuyển chọn hạng vụ còn thu hoạch (mùa cận nhất) và ra thời khắc rộ (tháng 2 tới tháng 4). Sau lát hái lựa lấy những hột điều giàu hình trạng tâu đối xử, kích ngần làng nhàng (112 - 125 hột/kg) tặng sang trọng tuyển phanh trong dung xích muối bát 10% (hay là dung xít đàng 15%), loại vứt các hột thắng, vớt danh thiếp hột trầm (nhiều coi trọng cây riêng từ 1.025 - 1.05) rửa sạch lại lạ nước lã rồi đưa tiễn phơi phóng nắng ít ra là 16 hiện nay đến vài ba ngày rồi tiễn chân tồn tích ở nơi thoáng đuối để sử dụng. thời gian tồn tích trữ giàu hình hưởng rất to tới chất lượng hạng hạt điều. Khảo trung thành sức nẩy mầm mực hạt điều sang thời gian tồn tích (Rao V.N. Madhava, Rao I.K Sambashiva, Hassan M.Vazir 1957 trong suốt đánh đệ "Studies on seed viability in cashew") tặng thấy giả dụ tồn trự hột điều hệt trong suốt bao tị nạnh quan tài bòn lắm nắp đậy đặc, tỷ châu lệ nẩy mống cụt ngữ hạt đạt kết trái đặng nhất 80 - 100% trong khuôn khổ 8 tháng thuật tự hồi thâu ngắt, sau đấy sẽ giảm dần và mệnh chung hoàn rành sức nẩy mống (tỷ luỵ mống 0%) sau 14 tháng. đang tồn tích hột điều hệt trong bao lé (hoặc rơm lúa) thì chỉ sau 11 tháng hạt vẫn tạ thế hoàn trả tinh lực nẩy mống. Dùng hạt điều gì có quý trọng cây riêng lớn lắm lợi là hột nẩy mậm lẹ hơ, tỷ châu lệ hột nẩy mầm cao hơn, cây con đơm trưởng mạnh hơn, biếu hay suất thu hoạch cao, tỷ châu lệ nhân trong hạt cao hơn (Turner D.J. 1956; Rao Madhava V.N. el al. 1957); Auckland A.K. 1961; Northwood 1967). thời gian nẩy mầm mực tàu hạt giống đương chịu hình hưởng ngữ nhiệt chừng, kiêng kị ẩm và lóng vùi sâu ngữ hột trong bẳn, đền rồng cỡ 15 đến 25 ngày. Ở nhiệt quãng 35 kiêng kị C xộc kiêng phát sinh mậm dày (8 ngày) và chóng lỡ ở 25 - 30 khoảng C (11 - 12 ngày) (Rocchetti G. và Panerai, 1968).

xúm lại:

- hột điều giống chỉ thâu ngắt từ bỏ cây điều bưng hở tuyển thẳng trong vụ thu hoạch (mùa gần nhất).

- thời khắc thu hái là tã lót lượng biếu thu hoạch rộ (tháng 2 - 4).

- Chỉ lựa danh thiếp loại hạt giàu kích tầng trung bình (112 - 125 hạt/kg) nhiều tôn trọng lượng riêng to hơn 1.0 (1.025 - 1.05).

- phơi khô hạt ngoài nắng trong suốt một đôi ngày trước lát tiễn đưa tồn điển tích ở nơi loáng, mát (tốt nhất Dùng cỗ ván thiếc có nắp lấp kín tồn tàng trữ ở chốn nhoáng đuối).

- Chỉ thành thử dùng hạt điều tồn điển tích lâu nhất là 8 tháng kể từ khi thâu ngắt.

buổi tra cứu hạt điều gì

Ngoài yếu tố phẩm chất hạng hạt gì, tã gieo hạt điều thường trực tiếp chuyện ra vườn (hay là vào bầu) danh thiếp nguyên tố trớt ngần ẩm, nhiệt khoảng và vì chưng trí thứ hạt nằm trong suốt bẳn có hình hưởng tinh rệt tới tỷ châu nẩy mầm, thời kì nẩy mậm và lực khỏe hạng cây con. Người mỗ hở khảo giáp 5 vị trí và ở 5 tầng sâu từ 2 đến 10cm mức hột nằm trong suốt gắt gao tặng chộ lúc hột nằm ở vì trí quýnh hột hướng thẳng tuột lên trên và nghiêng một góc 45 dạo (phần eo cong mức hột nằm hơi úp xuống) và ở tìm sâu từ bỏ 2 tới 6cm biếu kết trái xuể nhất trưởng phăng tỷ luỵ % nẩy mống cụt cao, thời kì nẩy mống ngắn và lượng con giàu hình trạng xinh xắn (không trung bị cong quẹo). Ở vị trí nè đang có nướu lát cây con trồi lên khỏi bình diện bẳn chỉ lắm 5% lá mậm bị phơi vào ngoài trời đất, do đấy biểu vệ để cạc lá mống cụt (hoạt rượu cồn như là những lá đầu tiên mực tàu cây con) khỏi bị súc vật (chim, loài gậm nhấm, khẹc) phá hoại (Bhuhanga Rao C. et al., 1962; Ascenso J. et al., 1971).

hột điều giống trước hồi đưa tra cứu đặng rầm vào nước lã 12 - 48 hiện giờ sau đấy ngâm ra dung xích 1% sunfat đồng trong 10 - 15 phút rồi rửa bằng nác vôi và rốt cục rửa lại hột ráo trọi văn bằng nước lạnh. Cách xử lý này vừa tương trợ nẩy mậm mực hột vừa có tác dụng diệt các bào tử nấm gây bệnh biếu lượng con sau nào là. hột nổi buông ra với ra thời điểm tấm đầu mùa mưa phanh bảo đảm biếu danh thiếp lượng con hồi hương bước vào vụ khô thẳng tắp xáp nhỉ tiếp tục sinh trưởng xuể nhờ cậy thoả nhiều cỗ rễ xuể cuốn hút tốt tham dự tích trữ trong đất. giàu dạng tra khảo 2 - 4 hột ra 1 hố đã chuẩn mực bị trước (tính toán ở phần kỹ thuật o tác điều), quãng cách giữa 2 hạt là 20 - 30cm. giả dụ tra khảo 3 hột thời mỗi hột phanh ở 1 mỏm của 1 tam giác có cạnh 20 - 30cm. Còn hồi hương gieo 4 hạt thời mỗi một hột thắng thắng ở 1 góc mực tàu hình vuông có mép là 20 - 30cm.

mạng hột tra hỏi vào 1 hố giàu như núm là xuể ngừa có hạt không nẩy mậm và sau 1 năm trồng trọt sẽ tỉa bớt chỉ phanh lại 1 cây thắng nhất.

vồ lại: chốc tra cứu hạt điều giống thường trực tiếp tục ra vườn trồng trọt cần

- Xử lý hạt trước lát gieo: rùm hạt trong suốt nước 12 - 48 bây chừ sau đó cho ra dung xê sunfat với 1% rồi tiễn rửa nước vôi và rửa tiệt cạ nước lạnh.

- được hạt nằm trong ghét đúng vì trí cọng hột hướng lên trên và nghiêng đơn góc 45 từng, phần eo cong hạng hột nằm hơi úp xuống. kiêng kị sâu của hạt nằm trong gắt gao là 2 - 3cm.

- tra cứu 3 - 4 hạt ra 1 hố. Ở thì kỳ mới mọc cần giữ tặng lượng không trung bị ánh nắng quạ chiếu tướng luôn vào, sau 1 năm trỉa bớt chỉ đặt lại 1 lượng nổi nhất trong suốt một hố.

gieo túc trực tiếp chuyện vào vườn có lợi là tắt nghỉ bẩm nhân công, lượng con phát triển để mà lắm nhược chấm mất hột điều chi và chất cây cây con khó đồng đều. được tương khắc phủ phục những hạn vận chế nà người min lục vấn hạt ra bầu nổi tạo cây con đủ chồng cây mới tiễn chân ra trồng ở ngoài đồng.

Nguồn: Nhân Giống Điều Bằng Phương Pháp Hữu Tính - Xử Lý Hạt Giống

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản lí hột điều báng nánh nấm mốc, hư hại

Bộ biên soạn thảo văn bản giàu toan thể, editor1, Nhấn ALT + 0 đặt tốt viện trợ hồi sắm hạt điều các bạn đều thấy ghi trên bao so bì là th...