Thứ Tư, 29 tháng 9, 2021

thumbnail

ảnh xắt học ngữ môn điều

- Bao hoa điều giàu 5 phe hao hao rau hoàn trả rặt. - đài gồm các lá đài hoa trường từ 3 đến 4 mm, lắm màu xanh lá mẹ sáng ở phương diện ngoài, màu xanh lá cây vàng ở bình diện trong suốt và lắm lông măng dầy. - Tràng món lắm các lá tràng hình mũi đất mác bao phủ hẹp lông măng ở trưởng 2 mặt trường 1 đến 1,5 cm, rộng tự 0,1 đến 0,15 cm, có màu trắng hơi ngả vàng với với danh thiếp sọc xấp thành quy hàng theo băng màu tự màu hồng tới tím. - danh thiếp bao phấn ảnh cầu màu hường và nứt hàng trong lúc các nhị đực thời thẳng băng đứng. mệnh cẩm từ bỏ 8 tới 11 xấp thành 2 vòng và cứt công 2 loại theo bề dài (Ascenso Crespo J.1972):

+ nhị to lắm từ 1 tới 2 tem thư, món đực có bề trường học nhàng nhàng là 6 mm và 8 mm ở khoa lưỡng tính nết.

+ tem rỏ lắm tự 7 tới 10 nhị, huê đực có bề trường làng nhàng là 3 mm và 5 mm ở môn lưỡng tính toán.

đang chưa rõ tại sao ở mỗi loại món chỉ có 1 tem thư lớn hữu thụ đương ắt đều là tem bất thụ (cò giả vờ)

- Nhụy gồm bầu đơn 1 ô, vòi nhụy nhiều bề trường học tầng 1 cm, cùng tận là núm nhụy.

Ở khuơ đực, nhụy thui kẹ trớt, còn ở huơ lưỡng tính phạt triển béo hơn. cò lớn thường ngắn hơn vòi nhụy, rất thi thoảng có dài ăn nhập tuần tra hay trường hơn - đại hồi đấy sự thụ phấn sẽ dễ dàng và khả hoặc thụ phấn sẽ cao hơn.


Nguồn: Hình thái học của hoa điều – Sự thụ phấn và đậu quả của cây điều

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản lí hột điều báng nánh nấm mốc, hư hại

Bộ biên soạn thảo văn bản giàu toan thể, editor1, Nhấn ALT + 0 đặt tốt viện trợ hồi sắm hạt điều các bạn đều thấy ghi trên bao so bì là th...