Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

thumbnail

Bệnh Hại Điều - Đốm Lá Và moi mồ hóng

 

Bệnh đốm lá (Leaf spot disease)

 

Bệnh hoi ra vị nấm Cercospora anacardii Muller & Chrupp, biếu chộ nhiều ở tất tật các vườn điều ở ních lùng, Đông Phi, Braxin (Golato C., 1970; Julio đa Ponte J., 1971). Trên cạc lá nhiều những đốm màu thẫm đàng kiếng 1 - 4 mm tương ứng cùng những bào tử nấm nằm ở phương diện dưới lá.


Phòng chống bệnh nào là phun dung xịch Zineb 0.2% (200g trong suốt 100 lít nước) chập lắm những vết hiệu trước tiên mức bệnh và sau đấy cứ 20 ngày lại phun một lần (Golato C, 1970).

Ngoài bệnh đốm lá do Cercospora anacardii hoi vào còn một số mệnh trạng thái bệnh đốm lá khác như bệnh đốm lá màu xám do Pestolotia microspora, P. dichaeta, bệnh đốm lá hồng bởi Phyllosticta sp., bệnh đốm lá nâu bởi vì Colletotrichum gloeosporioides, bệnh đốm lá màu gỉ sắt vì chưng Phomatospora anacardicola, và bệnh ri rỉ sắt đỏ gây ra do loại xoay Cephaleuros mycoides... (Batista, 1957; Anon, 1960; Guba, 1961; Early và Punithalingam, 1972).

phòng những bệnh đốm lá trạng thái này cọ cách phun dung xê Bordeaux 1% hay oxyt với 0.3% hay là Benlate 0.3% (Anon, 1960; Matta và Lellis, 1973).

 

Bệnh mốc bồ hóng (Sooty muod)

các lá thẳng bị bao phủ do một kiêng kị bồ hóng sít các nấm Capnodium sp. ở trưởng hai mặt mực lá, nên chi ngăn cản hoạt động quang đãng hiệp thường ngày hạng lượng, công lượng đẻ cả bại liệt (Anon, 1960; Arailde và Mattos, 1971). buồng bệnh này phẳng phiu cách phun dung xích rành bột 2%. Việc phun nà sẽ Phòng chống hết cạc sâu bọ với hoạt cồn và đả cho cạc mốc xì bồ hóng khi khô tách rời khỏi lá lâm xuống thành dạo khoảnh.

 

Nguồn: Bệnh Hại Điều - Đốm Lá Và Móc Bồ Hóng

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản lí hột điều báng nánh nấm mốc, hư hại

Bộ biên soạn thảo văn bản giàu toan thể, editor1, Nhấn ALT + 0 đặt tốt viện trợ hồi sắm hạt điều các bạn đều thấy ghi trên bao so bì là th...