Thứ Tư, 1 tháng 9, 2021

thumbnail

ngụ lượng Dinh Dưỡng hạng quả Điều

Việc trồng trỉa cây điều xuể thực hành chủ yếu đặt trang mục đích sản xuất hạt điều. lượng lớn trái điều hiện nay nổi nom là phế phẩm cạn nghiệp và thứ yếu phẩm mức quá đệ trình sinh sản hạt điều. trái điều (thằng khoa học là Anacardium Occidentale L.) là loại quả đa tác dụng; nghỉ có thể được chế biến công thật phẩm biếu con người, ngoài ra trái điều đương là vật liệu biếu rất lắm ngành làm nghiệp và lắm giàu ứng dụng trong suốt y khoa.

ngụ lượng dinh dưỡng ngữ quả điều

Bảng 1. vách phần dinh dưỡng trong 100g trái điều


vách phầngiá trừng trị

tìm ẩm86,3%

hoặc lượng51kcal

Protein0.2 g

Fat0.1g

Fibre3.2g

Carbohydrates11.1g

Minerals0.8g

Calcium10mg

Iron0.2mg

Riboflavin0.05mg

Thiamine0.02mg

Niacin0.3mg

Phosphorus67mg

Carotene23micrograms

Vitamin C180mg


 

Bảng 2. vách phần hóa học và giá như trừng phạt dinh dưỡng trong suốt quả điều

Thành phần

Thành phần giống máu

Vùng giá như trừng trị

Nguồn tham lam khảo


đàngTotal sugars ( maltose, sucrose, raffinose and two higher)6.3–9.9 g/100 gAzoubel et al. (2005) ;

Reducingsugars ( fructose và glucose)6.24–9.8 g/100 gDamasceno et al. (2008)

VitaminsVitamin C126–372 mg/100 mlDamasceno et al. (2008); Morton and dowling (1987); Gunjate and patwardhan (1995)]; Price et al. (1975);

Khoáng chấthát, P, Fe, K,0.9-21.4 mg/100 g Osho (1995) và Morton and Dowling (1987)

  

Mg,Zn,mãng cầu1.53 g/L 16–105 g/L

Amino axitAla, Phe, Ser, Leu, Glu, Asp, Pro, Tyr0.88-3.36mMOliveira et al. (2002)

PolyphenolsAxit Gallic, axit protocatechuic,215.1–412.8Lowor và Agyente-Badu (2009)

β-cryptoxanthin, zeinoxanthin, luteinmg/100 ml

Axit OrganicAxit Malic, axit citric, axit lactic0.1–0.36 g/100 mlJoseph (2010) và Price et al. (1975);

 Tannins0.22–0.58 g/100 mlPrice et al. (1975); Gunjate và patwardhan (1995)

chồng đạmProtein0.1–1.04 g/100 gPrice et al. (1975); Osho (1995)

 Carotene0.03–0.74 mg/100 gMorton and Dowling (1987)

 pH3.67–4.53Gunjate and patwardhan (1995); Osho (1995);

quả điều để xem là loại quả rất có chất dinh dưỡng, trú ngụ cây vitamin C trong suốt 100g trái điều làng nhàng ở thứ 180mg (Bảng 1) là rất cao, cao hơn có sánh đồng cư trú lượng vitamin C có trong các loại quả lượng họ cam quýt như bưởi ( 95mg), cam (40mg), chanh (40mg) (theo Bảng vách phần thiệt phẩm Việt trai, NXB y khoa)

ngoại giả, trong suốt quả điều còn chứa có khoáng vật cấp thiết tặng thân thể như Ca, P. Fe, K, Mg, Zn, Na. trái điều đang chứa có amino axit, protein và đơn cây đàng lỡ nếu như (Bảng 2). Đặc bặt, trong trái  điều đương chứa chấp hàm lượng rất cao danh thiếp hiệp chất polyphenols - những phù hợp chất chống oxy hóa rất xuể tặng lực khỏe con người.

tuy rằng nhiên, trái điều có đơn vận hạn chế là vách phần giàu chứa chồng Tannins - là một ăn nhập chất trêu chòng nhón polyphenols mà thường gây ra vì chát, hạp chất nà thường lắm lắm trong chè xanh và đặng làm ví là phù hợp chồng nhiều lợi cho sức khỏe.

 

Nguồn: Hàm Lượng Dinh Dưỡng Của Quả Điều

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản lí hột điều báng nánh nấm mốc, hư hại

Bộ biên soạn thảo văn bản giàu toan thể, editor1, Nhấn ALT + 0 đặt tốt viện trợ hồi sắm hạt điều các bạn đều thấy ghi trên bao so bì là th...