Thứ Hai, 20 tháng 9, 2021

thumbnail

Những Quy Cách mức ô Vỏ Điều

1. ô dù vỏ hột điều kỹ kể (chửa sang xử lý) theo ISO 840-1986.

1. tôn trọng cây riêng 30/30 cữ C: 0.950 - 0.970

2. từng nhớt ở 30 kiếm C, cp (max): 550

3. lóng ẩm, % coi trọng lượng (max): 1.0

4. chồng chả tan trong Toluen, % coi trọng cây (max): 1.0

5. Tổn thất tôn trọng cây buổi đun rét, % quý trọng cây (max): 2.0

6. Tro, % quý trọng cây (max): 1.0

7. Chỉ số mệnh iod (mỗ)

a. Phương pháp wijs: 250

b. Phương pháp RK: 290

8. Polyme hóa

a. Thời gian, phút (max): 4

b. cỡ nhớt sau hồi rửa axit, cp (mỗ): 200

C. trên dưới nhớt ở 30 tầng C, cp (ta): 30

2. dù vỏ hột điều thoả xử lý (Treated Cashewnut shell liquid)

Dầu vỏ điều được trích ly ra nhiều tính toán độc đối xử cùng con người, thế thể hoi vào bây giờ tuyệt nhiên rộp đa, gây viêm đa tã đa xúc tiếp đồng CNSL. Trước tã lót sử dụng CNSL nhằm chế tác mủ phải sang trọng quá trình xử lý tốt loại vứt danh thiếp phù hợp chất sulpha và tạp chồng kim khí.

ô vỏ hỉ qua xử lý nào được gọi là ô vỏ hạt điều nhỉ xử lý giàu quy cách như sau:

1. tôn trọng lượng riêng ở 25 độ C/24 trên dưới C: 0.955 - 0.975

2. trên dưới nhớt ở 25 tìm kiếm C, cp (max): 800

3. Chỉ mạng iod (mỗ): 240

4. Tro, % coi trọng lượng (max): 1

5. từng ẩm, % trọng lượng (max): 0.5

6. Chỉ căn số axit (max): 14

3. Quy cách đối với dù vỏ điều CNSL bức nguội

ô vỏ điều cũng nhằm sản xuất theo cách thắt nguội vỏ hạt điều

1. tôn trọng lượng riêng ở 26 cỡ C: 0.9668 - 1.0131

2. Chỉ số phận xong xạ ở 41.5 kiêng kị C: 1.5158

3. Chỉ căn số xà buồng hóa: 106 - 119

4. Chỉ căn số iod: 270 - 290

5. Chỉ căn số axit: 94 - 107

Nguồn: Những Quy Cách Của Dầu Vỏ Điều

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản lí hột điều báng nánh nấm mốc, hư hại

Bộ biên soạn thảo văn bản giàu toan thể, editor1, Nhấn ALT + 0 đặt tốt viện trợ hồi sắm hạt điều các bạn đều thấy ghi trên bao so bì là th...