Thứ Tư, 1 tháng 9, 2021

thumbnail

Phân loại hạt điều rang muối – cứt theo kích quãng

Theo nhân tố kích kiêng, hột điều rang muối sẽ nổi chia thành lắm loại với kích từng từ bỏ rỏ đến lớn, bình thường gồm danh thiếp loại:

- hột điều rang muối loại A180/ W180/ Loại A cồ (gã A180 hay W180, A cồ là như nhau): Đây là loại lắm kích trên dưới hột rất lớn, lớn nhất trên ả trường với cữ 385-405 Hạt/kg. hột điều rang muối loại nào là bình thường giàu nguồn cội là hột điều Cam hoặc điều Việt cao sản (hệt mới).

- Hạt điều rang muối loại A240/W240/ Loại A: đây là loại nhiều kích thước to cùng khoảng 520-540 Hạt/kg. Hạt điều loại nè giàu dạng là điều Việt Nam hay là điều nác ngoài.

- Hạt điều rang muối loại A320/W320/ Loại B: đây là loại Hạt có kích thước vừa cùng tầng 695-715 hột/kg. hột điều loại nào nhiều thể là điều Việt trai hay là điều nước ngoài.

- hột điều rang muối loại A450/W450/ Loại C/Hạt điều tù và chi tiêu: đây là loại lắm kích tấc lớn cùng khoảng 982-1002 Hạt/kg. hột điều loại nè lắm thể là điều Việt trai năng điều nác ngoài.

Nguồn: Phân loại hạt điều rang muối – Chia theo kích cỡ

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản lí hột điều báng nánh nấm mốc, hư hại

Bộ biên soạn thảo văn bản giàu toan thể, editor1, Nhấn ALT + 0 đặt tốt viện trợ hồi sắm hạt điều các bạn đều thấy ghi trên bao so bì là th...