Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

thumbnail

QUY CÁCH hột ĐIỀU Nhân AFI NGÀNH NÔNG SẢN VÀ HẠT đơn căn số Bảng chi tiêu chuẩn mực Dành tặng nhân dịp Điều Sống

Bảng - Giới hạn cho phép thuật đối xử với cạc loại tội lỗi và hư mức Nhân điều sống

  mực tàu phẩm Loại 3 Loại 2 Loại 1
hư nghiêmtrọng
hư vị sâu mọt 1.00% 1.00% 1.00% 0.50%
mốc xì, ôi ô, cửa ải trang mục, dãy tạp chồng 1.00% 1.00% 1.00% 0.50%
Tạp chồng (1)  0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
hỏng nghiêmtrọng tối da 2.00% 2.00% 2.00% 1.00%
danh thiếp loại lỗi  
nhân dịp sém chất cây loại 2 B B B 5.00%
Nhân sém kín biệt chất cây loại 3 B B 5.00% 1.50%
khoảnh Nhân nám nặng (LP) (*20% lốm đốm nâu nhạt phèo) 5.00% 1.50%
Nhân vốn liếng nám nặng (LBW) (*40% lốm đốm nâu lạt) 5.00% 1.50%
nhân dịp cựu nám (BW) (*60% lốm đốm nâu) 2.50% 0.50%
mức phẩm B(2) 7.50% 2.50% 0.50%
hỏng  hư bề bình diện (vết dao) B 5.00% 2.00% 1.00%
quán lụa/hỏng nghiêm quý trọng vì chưng dây lụa (3) 3.0%/1.5% 3.0%/1.5% 3.0%/1.5% 3.0%/1.5%
Nhân lấm chấm rủi 0.05%      
Tổng lỗi  tối da *Tối đa lấm chấm tặng LBW và BW 14.00% 11.00% 8.00%


 

Bảng - biểu lộ kích thước - Mãnh tan vỡ nhân dịp điều

Loại Tên Dưới sàng mạng Trên sàng số phận
LWP. SP, SPS, LP, DP, P1, P2, P3 Mảnh lớn Sàng căn số 2.5 (USA 5/16) NMT 50%, lối kiếng = 8.0mm. Sàng mạng 0.25 (USA mệnh 1/4), đường kính = 6.3mm.
SWP, SSP, DSP, SP1, SP2, SP3 Mảnh nhỏ Sàng mạng 0.25 (USA mệnh 1/4), đường kiếng = 6.3mm. Sàng số mệnh 7 (USA số phận 7),đàng kính = 2.8mm.
CHIPS, SSP1, SSP2, SSP3 Mảnh vụn hay miểng rỏ kín bặt Sàng số 7 (USA số mệnh 7), đường kính = 2.8mm. Sàng số 8 (USA mệnh 8), đường kiếng = 2.36mm.
BB or G1, G2, G3 miếng vụn, đầu cuống Sàng mệnh 8 (USA mạng 8), lối kiếng = 2.36mm. Sàng mạng 10 (USA số mệnh 12), đường kính = 1.70mm.
X (hột) Sàng số mệnh 10 (USA số 12), lối kiếng = 1.70mm. Sàng số mệnh 14 (USA mệnh 16), đàng kính = 1.18mm.
FE (HẠT) Sàng số 14 (USA mệnh 16), đường kiếng = 1.18mm. N/A
P1M, P2M, P3M khoảnh nhao Dưới sàng 6.3mm Trên sàng 4.75mm
Giới hạn vận vội loại cho mãnh vỡ:
cho phép thuật 5% cơ mà đừng quá 1% loại kích tấc liền tù tù kề. Hơn nữa đối đồng cạc loại SWP, SP1/CHIPS, G1/BB và X cũng giả dụ cùng nhất bay hình trạng đơn cách hội lý cùng tỷ lệ không trung quá 5% loại trên vội vàng kích tấc.
chú giải: Loại SSP theo Brazil tốt định tức là khoảnh vỡ vạc rỏ kín biệt, khác với toan nghĩa mực An cỡ SSP là Mảnh tan vỡ rỏ bị nám.

Nguồn: QUY CÁCH HẠT ĐIỀU NHÂN AFI NGÀNH NÔNG SẢN VÀ HẠT Một Số Bảng Tiêu Chuẩn Dành Cho Nhân Điều Sống

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản lí hột điều báng nánh nấm mốc, hư hại

Bộ biên soạn thảo văn bản giàu toan thể, editor1, Nhấn ALT + 0 đặt tốt viện trợ hồi sắm hạt điều các bạn đều thấy ghi trên bao so bì là th...