Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2021

thumbnail

tiêu pha Chuẩn Việt Nam (TCVN 4850:1998) bay nhân dịp hột Điều

Yêu cầu kỹ thuật chung đi Nhân điều

- Tỷ châu sót lụa không được quá 1%, lối kiếng giò quá 1mm.

- không nhằm nhiễm bẩn, sâu mọt hay là hư hỏng hại bởi vì sâu mọt

- chẳng đặt ôi dù năng nhiều ngò tuần tra.

- dạo ẩm chả quá 5%.

- chứ dải quá 5% lỗi nhân dịp vội dưới.


 

Phân thứ sản phẩm theo bảng sau

Loại Nhân trắng vốn dĩ hột
Cấp Ký tiệm Số Nhân/LB số phận nhân dịp/kg Yêu cầu
1 W180 120 - 180 265 - 395

 

Ngoài đề nghị chung, Nhân hạt điều chả được lắm đốm xui, nâu. Nhân có thể lắm màu trắng ngà, trắng hoặc xám tro lãnh đạm.

 

2 W210 200 - 210 440 - 465
3 W240 220 - 240 485 - 530
4 W280 260 - 280 575 - 620
5 W320 300 - 320 660 - 705
6 W400 350 - 400 770 - 880
7 W450 400 - 450 880 - 990
8 W500 450 - 500 990 - 1100
Loại nhân dịp vàng - vốn hột
Cấp Ký tiệm gã thương nghiệp số phận nhân dịp/Lb số mệnh Nhân/kg Yêu cầu
9 SW240 Nhân vốn dĩ vàng 240 220 - 240 485 - 530 Như đối xử cùng Cấp nhân dịp vốn liếng trắng cơ mà màu dung nhan đậm hơn do quá nhiệt trong suốt quá trình ôi chao ô năng sấy.
10 SW320 Nhân vốn liếng vàng 320 300 - 320 660 - 705
11 SW nhân dịp nguyên vàng - -
12 SSW Nhân vốn vàng sém - - Như đối xử với vội vàng 11 (ký tiệm SW) nhưng màu dung nhan đậm hơn bởi cháy sém nhẹ hơn trong quá đệ chao đèn dầu hay là sấy màu hơi nâu năng hơi xanh cũng được bằng lòng.
Loại nhân dịp nguyên nám
Cấp Ký hiệu Tên thương mại đề nghị
13 DW nhân dịp nám Ngoài đề nghị chung, Nhân hạt điều nếu như nhiều hình dạng đặc trưng. Nhân hạt điều lắm lốt sém nhe, lắm lấm tấm rủi sẫm.
Loại Nhân vỡ lẽ
Cấp Ký hiệu thằng thương mại tả đề nghị
14 WB Nhân trắng tan vỡ can Nhân vỡ vạc theo chiều can thiên nhiên Màu dung nhan nhân dịp hột điều như Nhân cựu trắng
15 WS Nhân trắng đổ vỡ vấy Nhân vỡ vạc theo bề đầu hàng thiên nhiên
16 SB Nhân vàng vỡ lẽ ngang nhân dịp vỡ lẽ theo chiều can tự nhiên Màu dung nhan nhân dịp hột điều như Nhân nguyên nám
17 SS nhân dịp vàng vỡ lẽ quy hàng Nhân tan vỡ theo chiều vấy thiên nhiên
18 LP mẩu vỡ vạc lớn Nhân vỡ không lọt sang sàng lỗ lã 4.75 mm nhân dịp hạt điều đừng cứt biệt theo màu nhan sắc
19 SSP miếng tan vỡ bé Nhân vỡ lọt qua sàng lỗ 4.75 mm cơ mà không trung lọt qua sàng lỗ 2.8 mm
20 BB mẩu đổ vỡ vụn nhân dịp đổ vỡ rỏ lọt trải qua sàng lỗ 2.8 mm, song chứ lọt sang trọng sàng lỗ lã 1.7 mm

 

Nguồn: Tiêu Chuẩn Việt Nam (TCVN 4850:1998) Về Nhân Hạt Điều

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản lí hột điều báng nánh nấm mốc, hư hại

Bộ biên soạn thảo văn bản giàu toan thể, editor1, Nhấn ALT + 0 đặt tốt viện trợ hồi sắm hạt điều các bạn đều thấy ghi trên bao so bì là th...