Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021

thumbnail

xài chuẩn mực đi hạt Điều thô kệch Nguyên Liệu

Buôn bán hạt điều phức tạp hơn buôn nửa nhân dịp điều, bởi vì hạt điều chưa nhiều bảng cứt vội vàng ngữ chuẩn phai chất lượng tốt công cơ sở tặng việc toan giá trong suốt sắm nửa.

mỗi nác, khu vực nhiều sản xuất hạt điều tự xây dựng tiêu chuẩn mực chồng cây hột điều riêng cho mình nhằm giao du chuốc nửa. Những kín bày đền rồng dùng nổi xây dựng ăn tiêu chuẩn mực chồng lượng hạt điều là:

- tầm ẩm cụm từ hạt

- Tỷ châu lệ cạc hạt lép hay là không trung bác ái, hạt sâu thoái dập nát

- số mệnh hạt đếm thắng trong 1 kg hạt

- Tạp chồng, gắt gao cát, que cành,...

Chẳng hạn ở Mozambique ăn tiêu chuẩn chồng lượng hột điều tốt quy toan như sau:

1. chừng ẩm tối đa thứ hột là 8%, vượt 1% giá trừng trị giảm bớt 1%, tìm kiếm ẩm trên 12% nhiều dạng bị từ chối.

2. Tỷ lệ tuốt luốt danh thiếp loại hột hư tối đa 10%, băng 1% giá bị giảm 1% hay bì từ chối giò mua. Tỷ ngọc trai hư hỏng thấp hơn quy toan 1% giá nổi tăng thêm 0.5%

3. Tạp chồng cho phép thuật là 1% nêu băng định thứ nào là 1% ví sẽ bị giảm 3% và căn cứ 1% thấp hơn thắng tăng giá như 0.5%.

Ở Tanzania người min chỉ chia vội vàng chồng lượng hột điều ra hai cấp: hột điều đạt chuẩn mực và hạt điều không đạt chuẩn mực.

- hạt điều đạt chuẩn mực là danh thiếp hạt điều chứa tạp chồng dưới 0.25%, danh thiếp hạt ghẹ, hỏng hay là hạt từ bỏ vụ xưa dưới 13%.

- hạt không trung đạt chuẩn mực là hạt chứ đạt danh thiếp đề nghị trên.

cùng cách phân cấp hột này sản cây hột điều thứ Tanzania ước lượng đạt chuẩn chừng 80%.

Ở tống từng tùy theo vùng hay là bang đeo ra những quy định chồng lượng hạt điều khác nhau.

Tên gấp cụm từ Những đặc trưng kín bặt
Tạp chồng max độ ẩm max mệnh hột trong suốt 1 kg hạt trống tuếch max hạt mát max hột hư hỏng max
đặc bặt 0.25% 12% 160 1 1 2
được 0.25% 12% 180 2 2 3
Khá 0.25% 12% 210 3 3 4

Bảng -  Quy toan phai vội hạng thứ hạt điều (Ở miền Bắc và Nam Kanara, chọc bang Kanataka).

Tên gấp mức Những đặc trưng kín bặt
Tạp chất max tầm ẩm max số phận hạt trong 1 kg hạt trống trơn max hạt non max hột hư max
Trên đặc bặt - 12% 100 - - -
kín bặt 0.25% 12% 150 1 2 2
để 0.25% 12% 160 2 3 3
Khá 0.25% 12% 210 3 4.5 4.5

Bảng - Quy toan béng gấp của hạt điều (Ở xứ bờ bể Konkan và Malaba, thục bang Karala)

Những đặc trưng tổng quát tháo:

hạt điều chín thâu hái từ lượng điều Anacardium occidentale L. trồng tỉa ở xứ Bắc và Nam Kanara, lãnh hải Malaba và Konkan, hử thắng phơi khô nhiều:

a. hình dáng, màu sắc đẹp và những kín bày khác mực gì.

b. hạt hở chín hoàn rõ và phơi phóng khô khan kỹ.

c. đừng nhiều mùi ẩm mốc xì.

d. chả có mốc, bệnh, cạc hột dập nát, sâu bọ phá hột,...

- hột trống rỗng: hột không có nhân.

- hột có chửa chín (non): hột có nhân răn reo.

- hột hư: hột bị sâu bệnh, hột chứa chấp nhân dịp hử bị biến màu.

- Tạp chất: bao gồm ghét, bủn xỉn, bụi nhớp, khoảnh quả điều khô, lá,...

các chỉ ăn xài vậy thể phai chồng cây thâu sắm và sơ chế hạt điều Thô Nguyên Liệu nhằm quy toan như sau:

1. đi tìm ẩm:

lớp ẩm hạt chín còn báng theo máy đo siêng sử dụng:

- Tháng 2 + 3 từ 18% tang xuống

- Tháng 4 + 5 trường đoản cú 20% tang xuống

Những hột đuối vỏ xanh, đốm xanh, hạt bị ầm nác chả mua.

2. hột teo xẹp, sâu thúi, hột chửa đủ tìm kiếm chín:

hột teo ghé là hột giò nhân ái năng bác ái mà lại nhân dịp < 75%.

hạt sâu là những hột đã bị sâu bọ, sâu phá hại hoặc còn phá hại phần nhân.

* hạt đen, teo ghé, sâu tặng phép thuật < 5%.

hạt có chửa đủ lùng chín là những hột đại hồi ngứt còn xanh, vỏ hạt tuy rằng hẵng dời sang trọng màu xám, song ngụ lượng nước trong suốt vỏ và trong nhân đương cao, ngần ẩm đo tã lót đương già > 20%.

* hạt chửa đủ cỡ chín tặng phép từ bỏ 12% tang xuống.

3. Kích ngần hột:

Căn cứ ra trọng cây hạt hồi hương tươi tỉnh phân đánh tía loại sau:

- Loại to: căn số hạt/kg trường đoản cú 170 tang xuống

- Loại nhàng nhàng: số phận hạt/kg tự 170 - 190

- Loại nhỏ: Số hạt/kg từ 190 - 210

Xử lý các tỷ châu lệ chứ đúng quy toan:

- giả dụ khoảng ẩm ổ quy toan căn cứ mỗi 1% sẽ ngoại trừ 1% coi trọng tiền lương.

Ví dụ: giả dụ lùng ẩm 20% sẽ ngoại trừ trọng lượng theo tỷ lệ ổ.

- phải tỷ châu lệ hột sâu thối, teo ghẹ tổ quy toan, cứ ổ 1% sẽ trừ 1% theo tôn trọng lượng.

- nếu như tỷ ngọc trai hạt chửa đủ tầng chín thì cứ mỗi một 1% băng trừ 0.5% quý trọng lượng.

tiêu xài chuẩn mực chồng lượng sau lát phơi khô, sơ chế gia nhập kho:

- độ ẩm trường đoản cú 10% tang xuống (đo lúc nguội).

- hột đừng hoàn rành từ 3% trở xuống.

- không trung nhiều tạp chất như ghét cát, hạt mát và sâu thối cũng nếu đặt loại quăng quật.

Nguồn: Tiêu Chuẩn Về Hạt Điều Thô Nguyên Liệu

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản lí hột điều báng nánh nấm mốc, hư hại

Bộ biên soạn thảo văn bản giàu toan thể, editor1, Nhấn ALT + 0 đặt tốt viện trợ hồi sắm hạt điều các bạn đều thấy ghi trên bao so bì là th...