Thứ Hai, 11 tháng 10, 2021

thumbnail

đề nghị phăng chất cây hạt điều – Thuốc bảo vệ thực quất và Nhiễm khuẩn

Thuốc bảo vệ thiệt quết

thừa cây tối đa theo Bộ ăn xài chuẩn mực Codex 2015

cụm từ vận dụng dành biếu hạt khô:

Thuốc BVTV Đơn vị ví trừng phạt
2.4 - D MRL (mg/kg) 0.2
Bifenazate MRL (không tử thi định) 0.2
Boscalid MRL (mg/kg) 0.05 (*)
Carbaryl MRL (mg/kg) 1
Carbendazim MRL (mg/kg) 0.1 (*)
Clofentezine MRL (mg/kg) 0.5
Fenvalerate MRL (mg/kg) 0.2
Glufosinate-Ammonium MRL (mg/kg) 0.1
Methoxygenozide MRL (đừng xác định) 0.01
Paraquat MRL (chứ tử thi toan) 0.05
Phosmet MRL (chẳng tử thi toan) 0.2
Pyrethrins MRL (mg/kg) 0.5
Sulfuryl Fluoride MRL (chẳng thi hài toan) 3
Thiacloprid MRL (mg/kg) 0.02
Hydrogen Phosphide MRL (chứ thi hài định) 0.1
Trifloxystrobin MRL (chẳng xác định) 0.02

*kè hay thấp hơn giới kì hạn cho phép

Quy toan quốc tế đi thuốc BVTV:
• Tại Ôxtralia: www.apvma.gov.au
• Canada: www.hc-sc.gc.ca
• Liên minh lệ Âu (EU): ec.europa.eu/sanco_pesticides
• Thụy Sỹ: www.admin.ch
• Mỹ: www.fas.usda.gov
• Giới kì hạn dư thừa lượng thuốc BVTV tối đa theo cơ sở ác liệu cái thần hồn quốc tế tại: www.mrldatabase.com

Nhiễm khuẩn

Nấm móc afltoxin là tác nhân dịp xuất hiện giờ trên hạt điều, tuy rằng thi thoảng xuất bây chừ nhưng không thể loại ngoại trừ. vì thế cần giàu phương án xử lí tốt bảo đảm chồng cây tặng lượng điều.

Nguồn: Yêu cầu về chất lượng hạt điều – Thuốc bảo vệ thực vật và Nhiễm khuẩn

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản lí hột điều báng nánh nấm mốc, hư hại

Bộ biên soạn thảo văn bản giàu toan thể, editor1, Nhấn ALT + 0 đặt tốt viện trợ hồi sắm hạt điều các bạn đều thấy ghi trên bao so bì là th...