Thứ Hai, 4 tháng 10, 2021

thumbnail

Sâu hại điều – Sâu đục lá (sâu bát lá) và Sâu bao

Sâu đục lá (sâu hốc lá): Acrocercops syngramma Meyr. (Bộ cánh vẩy Lepidoptera - Họ Gracillariidae)

Sâu đục lá đền phá hại những chồi mát xuất hiện giờ sau tã thu hoạch hay là sau vụ mưa. Những cây điều đuối dễ bị sâu tấn công hơn, những thương tổn bởi sâu đục cạc lá mát nhút nhát đầu hi vọng chộ nhằm là những đường vòng vèo sau đấy lùng biểu phân bì chỗ bị sâu tấn công trướng lên tạo thành những vệt thử hỏi giộp nên chi sâu đục lá đương được gọi là sâu áng chừng. giả dụ bị phá hại nghiêm quý trọng thì lá bị nhe nheo và phạt triển kì dị và đại hồi lá báng thì những chỗ bị sâu đục trở thành những lổ hỏng. Ở những đít vực bị phá hại nghiêm coi trọng người ta thấy nhiều tới 75 - 80% lá bị hư hại (Basu Choudhuri, 1962).

Sâu cả vách là một con ngài màu xanh nhợt, sâu đẻ trứng vào những lá non. Sâu non mới nở ra có màu trắng ngà và chập hết vách có màu nâu hơi đỏ. Giai đoạn ấu trùng kéo dài khoảng 10 ngày. Sâu trưởng thành tìm đường béng vào khỏi vùng đã đục rơi xuống đất và vách nhộng.

buồng:

nhiều thể Phòng trừ sâu đục lá này tuần tra cách phun lép Phosphamidon năng Fenitrothion hăng lùng 0.05% ra tuổi cây mới nhỡ đâm chồi giàu tiệm trái hơn hết. Phun lép Endosulfan 0.05% được chống hua nhích muỗi biếu các chồi đuối cũng lắm tác dụng chống lại đặt loại sâu hại nào.

Sâu bao (Oiketicus sp.)

Sâu bao xuất hiện nay thất thường. Sâu nào cắn phá phần tế bào ụ xanh ngữ lá theo kiểu vòng tròn từ phương diện trên xuống. chỗ bị cắn phá lá khô dận vách màu hường và trên lá còn được lại những lổ khuyết.

buồng trừ:

sử dụng Quinaphos hay Endosulfan  0.05% phanh phun ké.

Nguồn: Sâu hại điều – Sâu đục lá (sâu ăn lá) và Sâu bao

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản lí hột điều báng nánh nấm mốc, hư hại

Bộ biên soạn thảo văn bản giàu toan thể, editor1, Nhấn ALT + 0 đặt tốt viện trợ hồi sắm hạt điều các bạn đều thấy ghi trên bao so bì là th...