Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

thumbnail

vách phần dinh dưỡng thứ hột điều – cư trú lượng lối và khoáng vật

hạt điều là thật phẩm cô đặc lắm dinh dưỡng, cung cấp cây hay là lượng đáng trần thuật. Nhân hạt điều có do khóm, béo và nhiều nhang do dễ chịu, nhiều thể sử dụng háp sống hoặc trải qua chế biến. Điều cũng là một nguồn chất mập vô hình quan yếu trong chế cỡ xực uống, đặt sử dụng rộng rãi theo lắm cách khác nhau.

nhân dịp điều là nơi chứa dinh dưỡng chính, thành phần dinh dưỡng tổng trạng thái gồm protein 18,4%, chồng mẫm 46,3%, carbohydrate 28,7% và 6,6% cạc dưỡng chồng khác. song song hột điều đang chứa chấp hay lượng khá có với 100 gam hạt điều có dạng cung cấp 605Kcal, tương đang 30% hay là cây cần nộp mỗi ngày.

Lipid là chồng chính thành phần dinh dưỡng của hạt điều đồng 46,3% bởi lipid tắt vai trò như đơn chồng dự tích tụ hay cây biếu hột mực cây (Lim, 2012). có nghiên cứu chỉ ra rằng rằng lipid là vách phần chính thứ vớ các loại hạt măm phanh, nhưng hạt điều có Hàm cây tổng lipit ở mực tàu thấp. Theo đó, cạc loại hột khác như quả phỉ, trái hồ đào, trái hạch lạc Brazil, hột tinh thông và hột mắc hát đều chứa chấp chí ít 60% ô dù và chỉ nhiều đỗ phộng (42%) nhiều ít chồng bụ hơn hột điều(Venkatachalam & Sathe, 2006). 

ngụ lượng cacbohydrat trong suốt hạt điều là 28,7% (Bảng 1). hạt điều hả đặng mỏng là chứa có carbohydrate hơn cạc loại hạt khác. ngụ lượng carbohydrate làng nhàng cụm từ hột lượng rang là 19,6%, cùng phạm vi tự 7,8% (trong suốt hột đắt hát) lên đến 29,9% trong hột điều (Brufau, Boatella, & Rafecas, 2006).

Tổng số mệnh protein nhiều trong suốt hạt điều là 18,4% (Bảng 1). hột điều với cùng hạnh Nhân (22%) và hột dẻ cười (21%) tốt vắng là nhiều ngụ lượng cao nhất về protein trong suốt các loại hột cây. Tuy nhiên, điều nè giò xem đến ví trừng trị sinh vật học thứ quờ quạng các loại hột thấp vì chưng vận hạn chế cạc axit amin thiết yếu, kín bặt là lysine (Brufau và cuộng sự, 2009).

Nguồn: Thành phần dinh dưỡng của hạt điều – Hàm lượng đường và khoáng chất

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản lí hột điều báng nánh nấm mốc, hư hại

Bộ biên soạn thảo văn bản giàu toan thể, editor1, Nhấn ALT + 0 đặt tốt viện trợ hồi sắm hạt điều các bạn đều thấy ghi trên bao so bì là th...